Nyhedsbreve


Nyhedsbrev januar 2017

Kære Fortællere

Rigtig godt nytår til jer alle. Formanden har allerede lagt en stor nytårs lykønskning op på Facebook, men en god ting kan ikke gøres for tit. Vi håber på et sprudlende år med mange spændende fortælle-arrangementer landet over.

 Lige om lidt er det den 24. januar – Fortællingens Dag. Opslagene er begyndt at brede sig på Facebook og i FIDA-kalenderen. Der kommer forhåbentlig flere til. Det er vigtigt – ikke kun at få stablet flest muligt fortælle-arrangementer på benene, men også at flest muligt ”publikummer” får lejlighed til at opleve den mundtlige fortælling, når den er bedst. Så hold jer ikke tilbage.

 Den årlige generalforsamling bliver lørdag den 11. marts kl 10 – 16, som vanligt i Frivilligcentret Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Dagsorden efter vedtægterne. I får den officielle indkaldelse i uge 6, men sæt dagen af og mød op. Vi arbejder på en workshop …

 På Facebook har der for nylig været et opslag fra FEST om World Storytelling Day. Den europæiske storyteller sammenslutning arrangerer hvert år en international fortælle-dag den 20. marts. I år er temaet Transformation. FIDA har som forening ikke kræfter til at binde an med det, men foretrækker at lægge kræfterne i vores nationale dag. Det skal ikke forhindre jer i kredsene i at snuse til det på nettet.

 Bruger du andres fortællinger?

Mange fortællere bruger forlæg fra aktuelle, nulevende eller nylig afdøde forfattere. Det kan være i strid med ophavsretten.

Forfatteren til et litterært værk har eneret til bl.a. at gøre det tilgængeligt for andre. Det gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du derfor vil bruge et yngre litterært værk som udgangspunkt for din fortælling, og du vil optræde offentligt med den, skal du have tilladelse. Du må gerne bruge fx HC Andersen og Selma Lagerlöf, men ikke Astrid Lindgren uden tilladelse.

Hvis du ikke har en tilladelse, kan du komme til at betale erstatning til rettighedshaverne, og du kan blive straffet med bøde eller fængsel. Så hvis du er i tvivl, så drop din fortælling – eller søg tilladelse.

 Det behøver ikke være så svært. Skriv eller ring til forlaget og hør, hvordan det kan lade sig gøre, så vi også kan få udbredt de nyere historier. Du kan fx tilbyde forlaget en afgift per aften og i hvert fald reklamere for hele novellesamlingen.

 Juraen er kompliceret. På den ene side skal det sikres, at kunstnere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til de litterære værker ikke begrænses unødigt.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside, og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) har udgivet en gratis e-bog om Ophavsret for begyndere. Du kan også henvende dig til FIDA, som er medlem af Samråd for Ophavsret.

 Vi lægger dette op på Facebook, og I er velkomne til at like og dele jeres meninger.

Nyhedsbrev november 2016

Kære Fortællere

FIDA’s årlige medlemsseminar foregik i Holstebro lørdag den 8. oktober. Fortælle Galleriet lagde lokaler til og stod for logistikken – tak for det! Knap 20 medlemmer var mødt op, mest fra Jylland og omliggende øer. Som traditionen foreskriver indledtes med oplæg fra forskelige fortællekredse ”Øst Vest hjemme bedst”. Værtinden Ingrid Hvass fortalte om Fortælle Galleriet, Annemarie Krarup fortalte om vikingeskibsfortællingerne i Roskilde, og Marianne Christensen fortalte over Skype om Vordingborg-Kredsens aktiviteter. En vigtig funktion for medlemsseminaret er at skabe kendskab og netværk mellem landets fortællekredse.

Seminaret fortsatte på Odin Teatret, et spændende internationalt kulturelt mødested for teater og performance med mere. Den indiske sanger, musiker og historiefortæller Parvathy Baul fortalte og vejledte om sin særegne, eksotiske kunst, der med fortælling, musik og dans gengiver ældgamle klassiske fortællinger. Det var meget fremmedartet og meget inspirerende.

Dagen efter – søndag den 9. oktober – fejredes FIDA’s fem års fødselsdag med en fortællestafet, startende i Holstebro, og gående videre mod øst over Viborg, Aarhus med deltagelse også fra Ry Fortællekreds, Odense til Vordingborg og sluttende med en enkelt godnathistorie i København. Stafetten blev overdraget per Skype, og den ene overdragelse var mere festlig og kreativ end den anden. Der er billeder og videoer på Facebook. Sidst i dette nyhedsbrev ligger et takkekort, hvor FIDA gerne vil takke alle, der bidrog.

Den årlige Fortællingens Dag den 24. januar fejres også i 2017. Der er netop sendt opslag ud til alle medlemmer. Vi håber, at kredsene og de enkelte fortællere også denne gang vil slutte op om initiativet og gøre den gode historie kendt og elsket over det ganske land. Sidste år var der mindst en halv snes arrangementer rundt omkring – foruden alle dem, der kun blev kendt lokalt. Læg jeres arrangementer på Facebook og i FIDA’s kalender. Alle har ret til en god historie –.

FIDA udnævner stadig hver måned en Månedens Fortæller. Det bliver slået op på Facebook. Det er også en måde at lære hinanden at kende på, at knytte bånd mellem fortællere på kryds og tværs i landet og bidrage til gensidig inspiration.

I sidste nyhedsbrev omtaltes det seneste skud på stammen af interessegrupper. En kreds af medlemmer har i november stiftet en interessegruppe Fortælling for børn fra 0-6 år. Gruppen stiler mod en fortællefestival for børn og deres voksne foråret 2017. Der kommer mere på Facebook.

Det er ikke til at skjule, at det snart er jul. Mange har sikkert julefortællinger på repertoiret og spreder dem i det kulturelle landskab og i de nære relationer. Den mørke tid er – også - fortælle-tid.

FIDA ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Vi ses om ikke før så omkring den 24. januar på Fortællingens Dag.

Nyhedsbrev august 2016

Kære Fortællere

Sommeren går på hæld, og den har været aktiv og begivenhedsrig for landets fortællere.

For mange var et højdepunkt Nordisk Fortælleseminar på Ry Højskole. Omkring 80 deltagere fra de nordiske lande mødtes til en uges workshops og åbne fortællescener, kompetent koordineret af FIDA’s tidligere formand Annemarie Krarup og tidligere bestyrelsesmedlem, Anna Grethe Bech. Fortættet stemning og udbredt begejstring. Næste års nordisk seminar bliver i Norge.

På Kulturmøde Mors stod en række fortællere fra hele landet for selvstændige seancer. Formand Kari Brinch deltog i en panelsamtale om ”Bredt eller smalt – Hvad er Folkelighed” sammen med forfattere og andre kulturpersonligheder. Budskabet gik klart igennem: Den mundtlige fortælling og FIDA er til stede i kulturdebatten. Den mundtlige fortælling som folkelig kunstart taler til hjertet og hjernen og skaber et særligt samspil med sit publikum. Nogen siger, at alle kan fortælle en historie. Det er måske rigtigt. Alle kan også spille klaver, men derfor er det ikke sikkert, man kommer til at høre Debussy eller Beethoven hver gang… Se mere på Facebook, hvor der også er opfordringer til at komme endnu stærkere igen næste år.

Kurser i fortællekunst har været afholdt bl.a. på højskolerne i Vrå og Vestjylland. Deltagere med fra ingen til en del erfaring har oplevet den personlige udvikling i at fortælle deres egne og lytte til andres historier. De har oplevet en helt speciel form for nærvær og samvær med livskloge, skønne og sjove mennesker med meget på hjerte, der berigede hinanden. Kurserne gentages næste sommer, og der bliver nye kurser andre steder.

 På Vrå Højskole har man holdt Story-IN - en 48 timers nonstop festival, som anskuer nutidens mundtlige fortællekunst bredt, poetry, rap, oplæsning, foredrag og andre former for mundtlig ordkunst. Der blev fortalt natten igennem ved bålet, med søvn i øjnene og røglugt i tøjet, hvor der kun var historien, bålet og en stor og mærkelig følelse af vigtighed. Det er ikke tilfældigt, at netop højskolerne er centrum for udviklingen af den mundtlige fortællekunst. Fortællingen er på mange måder en livsnerve i den danske højskoles tradition.

 Ganske snart vil du modtage invitation til det årlige medlemsseminar lørdag den 8. oktober i Holstebro. I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at få de sidste aftaler på plads om indholdet. Det bliver med garanti ikke kedeligt, så meld jer til.

 FIDA’s fem års fødselsdag har også været annonceret i tidligere nyhedsbreve. Det foregår som en stafet søndag den 9. oktober rundt om i landet fra Vestjylland over Viborg, Aarhus og Fyn til Sjælland. Stafetten bliver overdraget på Skype, så vi får mulighed for at opleve stemningen hos hinanden. Mød op til jeres lokale arrangement og vær med til at fejre børnefødselsdag.

 Som bekendt kan der oprettes interessegrupper under FIDA. Der er en ny gruppe undervejs om fortælling på førskoleområdet. Vi ønsker gruppen god vind og glæder os til at høre de første nyheder, når gruppen er etableret.

 På gensyn i Holstebro, til fødselsdagsstafet og til de andre fortælle-arrangementer rundt om i landet.

Nyhedsbrev juni 2016

Kære Fortællere

Der er sket meget siden sidst, og der kommer til at ske mere de næste måneder.

Det er en stor glæde for FIDA, at formand Kari Brinch på Words festivalen i Helsingør den 12. juni fik tildelt Words Udviklings-prisen. Hun fik den for at udvikle sig fagligt og kunstnerisk som fortæller - og samtidig arbejde for et fælles fundament og udbrede kendskabet til fortælling i sin rolle som formand for "Fortællere i Danmark" og udvikle og synliggøre FIDA både i Danmark - og i udlandet. Stort tillykke både til Kari som person og til FIDA som organisation.

FIDA var synlig ved den årlige konference i den europæiske sammenslutning af historiefortællere FEST i Paris den 1.–4. juni. Der ligger et referat på Facebook.

Et tætpakket program bød på mange, spændende oplægsholdere, workshops og festlige fortælleseancer. Det blev diskuteret, hvordan fortællere bliver anerkendt i deres hjemlande, og det fremgik, at vi alle sidder i samme båd. Der er et stærkt ønske hos fortællere i hele Europa om at blive anerkendt som en selvstændig kunstart. Oplæg af forskellige ”grand old men and women” belyste fortællingens formål og funktioner. Godt stof, som fortjener udbredelse. Laura Kamis Wrang fra bestyrelsen er ved at oversætte et af nøgleoplæggene. Det bliver spredt, så snart det er færdigt.

Kulturmødet Mors 25.-27. august bliver FIDA repræsenteret i en paneldiskussion, hvor vi igen vil plædere for vores kunstart. Forskellige individuelle fortællere og fortællekredse optræder rundt omkring på kulturmødet.

Også på Fortællefestivalen på Nr. Vosborg den 11.-12. september bliver FIDA synlig. Vi planlægger et oplæg for de deltagende fortællere søndag formiddag. Begge events kan varmt anbefales.

Igen i år holder vi medlemsseminar i efteråret. Det bliver lørdag den 8. oktober i

Holstebro på Odin Teatret – et spændende sted. Konceptet bliver det samme som sidste år, da vi var hos Besttellers i København. Denne gang besøger vi Fortælle Galleriet, og der vil være oplæg fra forskellige kredse om deres aktuelle aktiviteter, kombineret med en workshop.

Søndag den 9. oktober fylder FIDA fem år -. Det vil vi fejre som en rigtig fem års fødselsdag. Hun har en stor familie med fortælleforeninger i hele Danmark, og hun ønsker sig fortællinger i rigt mål. Så vi vil fejre hende med en fortælle-stafet over hele landet, hvor vi vil opfordre fortællekredsene til at stille op. Kredsene har netop fået opfordring. Sæt kryds i kalenderen!

Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne inviteres på besøg i kredsene og hjælpe med at overgive stafetten på Skype - og da også gerne fortælle en lille historie og lidt om FIDA.

I sommerens løb er der fortælle-kurser flere steder: På Vrå Højskole den 16.-22. juli med efterfølgende Story-IN, på Vestjyllands Højskole den 24.-28. juli og Nordisk Fortælleseminar på Ry Højskole den 24.-29. juli. Epos sommerkurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi er glade for den – trods alt - brede interesse for at udvikle sig som fortæller.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er FIDA’s hjemmeside blevet lagt om. Den gamle wordpress adresse er afviklet og den ny er under udvikling: http://fortaellereidanmark.dk/. FIDA’s kalender ligger på den nye hjemmeside. Har I arrangementer, I vil have i kalenderen, kan I sende dem til sekretæren på vikingerytteriet@gmail.com. Og ellers er Facebook gruppen åben. Vil man have noget på forsiden, så skriv til administrator Annemarie Krarup på annemariekrarup@gmail.com.

Og så igen: Rigtig god fortælle-sommer. FIDA håber på at se mange af jer ved sommerens og efterårets arrangementer.

Nyhedsbrev april 2016

Kære Fortællere

Så har der været generalforsamling i FIDA – Fortællere i Danmark. Det har de fleste af jer nok set på Facebook. Referat og formandsberetning ligger på hjemmesiden. Hjemmesiden er blevet mere professionel – tjek den ud!

Generalforsamlingen var som altid berigende og inspirerende og foregik igen i år midt i landet i Odense med deltagere fra alle hjørner af landet. Også i år suppleredes med et medlemsarrangement: Stemmetræning ved Laura Kamis Wrang, der sendte os igennem et mylder af stemmer, som vi ikke anede, vi havde. Mange af os vil hjem og give nogle af personerne i vores fortællinger nye stemmer.

Bestyrelsen blev fornyet med tre nye medlemmer: Peter Barner-Rasmussen (sekretær), Laura Kamis Wrang (suppleant) og Thomas Kirk (suppleant). For første gang i foreningens historie er der mænd i bestyrelsen – hele to endda. Formand og kasserer er stadig de samme og sikrer kontinuiteten. Den nye bestyrelse vil fortsætte det gode samarbejde med fortællekredsene og medlemmerne og vil fortsætte ”FIDA-tour’en” rundt i landet.

Der bliver skubbet nyt liv i den professionelle gruppe, mens skolegruppen ligger i dvale. Lad os høre fra jer, hvis I er interesserede i at deltage i en af disse grupper – eller hvis I har ideer til andre interessegrupper.

 I 2015 var der flere fortælle-arrangementer på Kulturmøde Mors, og FIDA arbejder på at være repræsenteret i 2016. I år er det den 25. – 27. august i Nykøbing Mors.

Fortællingens Dag vil blive videreført. Den 24. januar 2017 og i dagene omkring vil der igen blive fortalt over hele landet. Vi opfordrer medlemmer og fortællekredse til igen at prioritere arrangementet, at arrangere fortællinger i jeres egne lokalområder og at melde det ind til FIDA’s kalender. I efteråret vil FIDA igen sende reminder og oplæg ud, og vi håber at høre fra rigtig mange af jer.

 Også ud over landets grænser bliver der samarbejdet: Nordisk Fortælleseminar er i år i Danmark på Ry Højskole i uge 30: Søndag den 24. til lørdag den 30. juli. Se også nyhedsbrevet fra december 2015. Det er en unik chance for en uges højskoleophold i den bedste sommertid med en stribe kompetente undervisere fra Norden med omliggende øer (Irland) og mulighed for at udveksle med ligesindede fortællere. I år skal man ikke rejse så langt. Tilmeldingen har været åben siden december, så skynd jer at melde til, mens der endnu er pladser.

 I år prioriteres også, at formanden deltager i den europæiske sammenslutning af historiefortællere FEST’s konference i Paris i juni med repræsentanter for 17 andre lande. Det glæder vi os til at høre nærmere om.

FIDA har til formål at bidrage til at udvikle, udbrede og synliggøre mundtlig fortælling i Danmark. Vi arbejder på det politiske plan med at synliggøre den mundtlige fortælling som selvstændig kunstart i den hastighed og det omfang vi kan skaffe os ørenlyd. Men ingen landsforening er noget værd uden sine medlemmers aktive medvirken. Facebooksiden bliver jævnligt brugt, og vi gør hvad vi kan for at opdatere hjemmesiden. Vi vil også gerne sende nyhedsbreve ud, når der er noget at fortælle. Her er det især, vi har brug for jer medlemmer. Skriv til os, når I har noget på tapetet, som kan interessere kollegerne rundt om i landet. Skriv til formand eller sekretær (også tlf. 21 44 75 01).

 

Rigtig god fortælle-sommer!

NYHEDSBREV DECEMBER 2015

Kære alle
Endnu et dejligt år går på hæld. Et år med mange gode fortællinger og nye initiativer, og med løfte om meget mere næste år.
Noget af det første ,der ligger for næste år, er dog:
Fortællingens dag 2016
Desværre har vi som forening tilsyneladende ikke rigtigt noget på bedding til dagen. Kan det passe, at der ikke er noget som helst i gang?Vi vil meget gerne have noget i kalenderen i anledning af den dag!
Savner du inspiration til dine fortællinger er dette måske et godt tilbud til dig? Velkommen til Nordisk Fortælleseminar 2016 Seminaret finder i år sted i Danmark – på Ry højskole, som sammen med FIDA er værter for arrangementet. Som sædvanlig er det i uge 30. I år fra søndag d. 24. til lørdag d. 30. juli. Tilmeldingen åbner d. 1. december kl. 12 og årets kursusholdere er: Katrine Faber (DK), André Andersen (DK), Niall de Burca (IE), Torgrim Mellum Stene (NO), Maria Arnadottir (SE) og Brian Hansen (DK). Læs mere her: www.ryhojskole.dk/sommerkurser/nordisk-fortaelleseminar
Apropos Nordisk Samarbejde, så har vores formand, Kari Brinch, været til et møde i Malmø, hvor foreningerne i de nordiske lande ville forsøge at skabe et tættere samarbejde. Der findes en pulje, som kan søges til at opstarte sådan et projekt på tværs af landene. Desværre har vi fået afslag på ansøgningen. De forskellige landes foreninger var meget opsatte på projektet, men nu lægger de økonomiske muligheder en dæmper på aktiviteten.
Til gengæld havde vi, synes vi selv, et rigtigt dejligt medlemsseminar i København i oktober.
Der var deltagelse af folk fra hele landet, og det var meget positivt og inspirerende at høre om, hvordan man forskellige steder i landet har grebet det, at samles om fortællingen, an. Det vil vi gøre igen på følgende seminarer. Der er stadig mange spændende steder at høre om, og allerede nu har vi oplevet at variationen er stor. Det var også herligt at være aktivt i gang, da Aske, og Pernille gav os smagsprøver på improvisationsarbejde. Alt i alt var der mange dejlige mennesker, som var med til at gøre dagen god.
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi fra bestyrelsen gerne vil på besøg rundt om i landet. Connie og Kari har været på besøg i Fortællegalleriet i Holstebro. De fik en meget hjertelig velkomst og Ingrid Hvass havde sørget for pressemeddelelse, så FIDA også er kommet på landkortet i vesten. Dette var første tur ud, men ikke sidste. Det var en stor succes, hvor der både var tid til fortællinger og til snakke. Det var rigtigt dejligt at få det personlige forhold til foreningen og dens medlemmer.
Til sidst kan vi nævne, at foreningens nye hjemmeside formentlig er klar til at gå i luften omkring årsskiftet. Kari har arbejdet hårdt på at få den klargjort. I det hele taget gør vores formand et stort stykke arbejde for foreningen. Fx har hun været til Kulturstyrelsens årsmøde og fået os nævnt sammen med andre store kulturtiltag.
Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle

Nyhedsbrev juni 2015

Fortælling på foto
Dette nyhedsbrev skal starte med en efterlysning: Vi efterlyser gode fotos fra fortællesituationer! Meget gerne med publikum –
som skal ses fra ryggen af, så vi ikke skal ud at hente tilladelser. Har du rigtig gode billeder liggende, som vi må bruge på hjemmeside eller trykt materiale, så send dem til Kari Brinch på info@storytale.dk
Støtte fra Kulturstyrelsen
Sommeren byder heldigvis på mange fortællinger, kurser og træf mange steder. I nyhedsbrevet kan vi ikke omtale alle, men må henvise til facebook eller til kalenderen på hjemmesiden. Alligevel nævnes her et enkelt arrangement nemlig ’Faaborg Sommerfortællescene, ’som har haft held med at søge støtte til honorarudgifter. Midlerne er søgt gennem puljen litteratur/generelle midler, og der er givet honorarstøtte såvel til de fortællere, der også er skriftlige forfattere, som til de fortællere, der ikke har en skriftlig produktion. Det lover godt, for det tyder på, at der er en begyndende åbning hos styrelsen overfor mundtlig fortælling. Så måske er det tid for dig eller din fortællekreds at henvende sig til Kulturstyrelsen. http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/de-generelle-midler/
Medlemsseminar
Sæt X i kalenderen! Den 24. oktober er der medlemsseminar. Denne gang i København. Besttellers lægger lokaler til og vi kan glæde os til en præsentation af Besttellers og ikke mindst en impro-workshop ledet af Pernille Stockfleth
Månedens Fortæller
Der har for nyligt været en udskiftning i interessegruppen "Månedens Fortæller". Siden januar 2014 er der hver den 15. i måneden offentliggjort en "Månedens fortæller" på FIDAs hjemmeside og Facebookside. Vi siger mange tak for det store arbejde til de afgående medlemmer: Ingrid Hvass, Ellen Dahl Bang, Dorte Futtrup og Troels Kirk Ejsing, der afløste Ellen i udvalget august 2014. Samtidigt siger vi hjerteligt velkommen til de 3 nye medlemmer: Mariane Josefsen, Aske Ebbesen og Johannes Thomsen.
Interessegruppen udvælger Månedens Fortæller efter disse kriterier:
- Aldersmæssig og geografisk spredning
- Mænd / kvinder
- Erfarne / professionelle / nyere fortællere …
- Specielle karakteristika: baggrund, faglig indfaldsvinkel, stil/medier, specielle sammenhænge eller tilhørere osv. osv.
Bestyrelsesmedlemmer samt interessegruppens medlemmer kan ikke udpeges som "Månedens Fortæller", så længe de sidder i gruppen. Derfor kan det måske undre nogen, at Mariane Josefsen er juni måneds "Månedens Fortæller" - men det skyldes den pudsige tilfældighed, at hun er den afgåede gruppes sidste valg.
Professionelle Gruppe
Der har for nylig været møde blandt medlemmer i den Professionelle Gruppe – og vi kan love at, der i et senere nyhedsbrev kommer mere info om denne gruppes arbejde. Er du af en eller anden grund ikke blevet kontaktet, selvom du har din indtjening gennem fortælling så send en mail til esther.rutzou@gmail.com.
Fortællekredse i det ganske land…
hvad siger I til et besøg af bestyrelsen fra FIDA – eller bare et par stykker? Vi har en plan om at komme rundt i landet og se hvad I har gang i – vi fortæller selvfølgelig også gerne selv, hvis det passer ind. Kontakt os endelig.
God fortællesommer til alle!

Nyhedsbrev april 2015

Ingen foreninger uden generaler…….eller hvordan er det nu det er? I hvert tilfælde er der ingen forening uden medlemmer. Og en gang om året indbydes alle, uanset om man er general eller hvad til

Generalforsamling
Den 7. marts holdt FIDA sin i Frivilligcentret i Odense, hvor FIDA også har fået kontorlokaler. Alle formaliteter blev fulgt og vi havde en hyggelig dag, som blandt andet bød på beretninger fra de forskellige arbejdsgrupper, der findes i FIDA. Nedenfor kan I læse et ultra kort rids af gruppernes arbejde det forgangne år.

1. Gruppen for Skole og Forskning
Det er lykkes gruppen at finde en lærer, der brænder for fortælling i undervisningen og som samti-dig vil lade sig interviewe og fotografere til en artikel, der skal bringes i ”Folkeskolen”.
Denne interesse-gruppe arbejder hele tiden på at finde kontakter, der ønsker at forske indenfor om-rådet fortælling. En del af dette arbejde kunne også være at samle al den viden, der allerede findes og sammenfatte en rapport. En rapport der kan bruges som dokumentation overfor politikere, me-dier, undervisere og andre relevante.

2. Gruppen for politisk og kulturel synlighed
Denne gruppe opfandt begrebet Månedens Fortæller. Fra januar 2014 er der hver måned lavet et portræt af en fortæller på foreningens hjemmeside. Formålet med dette initiativ er at vise bredden og mangfoldigheden i det danske fortællermiljø. Den nuværende gruppe bestående af Ingrid Hvass, Dorte Futtrup og Ellen Dahl Bang, men de ønsker dog at give dette arbejde videre til andre. Til gengæld fortsætter de arbejdet med at skabe en antologi, der skal belyse og dokumentere det danske fortællelandskab i dets mange facetter. Heldigvis har vi fundet 3 nye kompetente folk til at udvælge Månedens Fortæller: Aske Ebbesen, Marianne Josefsen og Johannes Thomsen.

Derudover har gruppen haft til hensigt at skabe en nordisk database/vidensbank af tidsskrifter, artikler, litteraturhenvisninger om historiefortælling. Dette arbejde har imidlertid været sat på stand-by på grund af en svensk ansøgning om at etablere et nordisk center med fælles database og vidensdeling. Da den svenske gruppe imidlertid fik afslag i første omgang, ønsker gruppen at arbejde på at få lavet en database i Danmark, som senere kan indgå i en fællesnordisk database.
Arbejdet med database er som tidligere beskrevet også et vigtigt punkt for skole– og forskning gruppen. Omkring yderligere Politisk arbejde, foreslår nuværende gruppe, at der etableres en egentlig poli-tisk gruppe, der kan stå for ansøgninger, faglige retningslinjer. Måske du er interesseret?

4. Den professionelle gruppe
Der har været stor interesse for oprettelse af en decideret undergruppe i FIDA, der tager sig af om-råder, som er specielt relevante for de medlemmer, der har gjort fortælling til en professionel livs-bane. I første omgang har interessegruppen arbejdet på at finde kriterier for definitionen professio-nel samt registrere fortællere, der lever op til kriterierne. Ét af de fremtidige mål er at finde ud af, hvordan vi booster mundtlig fortælling i Danmark.

5. Fortællingens Dag
FORTÆLLINGENS DAG lever videre. Gruppen siger selv, at år 2 har været opad bakke. Dagen er ikke længere en nyskabelse, og pionerånden er der ikke mere. Ikke desto mindre blev der af-holdt 18 arrangementer: 2 på Sjælland, 2 på Fyn og 14 i Jylland - flest på biblioteker, men beboer-huse, caféer, skoler mm. har også dannet ramme om FORTÆLLINGENS DAG.

6. Interessegruppe for fortælling for mindre børn                                                                                                                                                                                                            er ikke oppe at køre endnu til trods for mange interessetilkendegivelser. Har du interessen? Og har du også lysten til at være tovholder er der absolut grobrund, for at denne gruppe kan blive arbejdsdygtig. Har du lyst, interesse, tid og hvad der eller kræves, til at tage del i en arbejdsgruppe er du vel-kommen til at kontakte bestyrelsen og vi vil formidle den videre kontakt. Men husk også, at det ofte er på generalforsamlingen , at nye initiativer dukker op .

Ny formand
Dette års generalforsamling indeholdt desuden et formandsskifte. Annemarie Krarup, som i sin tid var en af initiativtagerne til stiftelse af FIDA, valgte ikke at genopstille, men i stedet at lade taburetten gå videre til en anden. Kari Brinch blev enstemmigt valgt til at føre arbejdet videre. Som nyt medlem blev valgt Connie Anette Nordholdt .
Bestyrelsen består nu af: Kari Brinch (formand), Esther Rutzou (kasserer), Conny Radza (sekretær), Eva Elleskov og Connie Anette Nordholdt.
Hvis du gerne vil have fremsendt de fulde rapporter fra grupperne, formandens beretning, referat fra GF, regnskab eller budget så kontakt connyradza@hotmail.dk.

Kari Brinch info@storytale.dk
Esther Rutzou esther.rutzou@gmail.dk
Conny Radza connyradza@hotmail.dk
Eva Elleskov eva.elleskov@gmail.com
Connie Nordholt connienordholt@mail.dk