Honorar for fortælling – retningslinjer

Honorering af fortællere

Nogle vejledende anbefalinger fra FIDA

Foreningens  grundlæggende holdning er, at når du optræder som fortæller, bør du have et honorar. Fortælling er en kunstart i lighed med andre kunstarter. Der kræves øvelse, udvikling, koncentration og for-beredelse. Det bør værdsættes i form af et honorar, som står i forhold til den ydelse du leverer. Det er vigtigt at sørge for en skriftlig aftale om honoraret, så der ikke opstår misforståelser.

Hvis du beslutter dig til at optræde gratis eller for et reduceret honorar for at støtte en sag, yde en vennetjeneste, udbrede kendskabet til fortællekunsten eller lignende, er det god forretningsskik, at arrangørerne giver de optrædende indsigt i regnskabet. Du kan være med til at støtte god forretningsskik omkring fortællekunsten ved at gøre opmærksom på, at gratis optræden eller nedslag i honoraret er under forudsætning af at regnskabet er åbent og gennemskueligt for alle medvirkende. Hvis nogen får honorar, bør du overveje din andel.

Foreningen kan ikke opstille normer for honorarets størrelse. Vi er en forening, som rummer en skøn sammenblanding af professionelle og amatører. Den enkelte fortæller må selv vurdere, hvad der er et passende honorar for en optræden. Men foreningen anbefaler, at du holder øje med hvilke midler arrangørerne har til rådighed, for at du kan finde den rette pris. Der er ingen grund til at give nedslag til arrangører, som har råd til at betale.

Vi skal som minimum undgå at underbyde hinanden.