Fortællekredse

Fortælleforeninger, -kredse og andre gruppemedlemmer af FIDA

Fortælleforeninger

Fortællegruppen VESTJYLLANDS FORTÆLLERE hører ind under foreningen Vestjyske Fortællespor, der har som formål at afholde
den årlige fortællefestival på Nr. Vosborg samt at tage vare på og udvikle den mundtlige fortælling og styrke fortællemiljøet i Midt-og
Vestjylland. Fortællegruppen mødes til fortælleværksted ca. en gang om måneden i Holstebro, hvor der øves og udveksles erfaringer.
Gruppen vil også stå for fortællearrangementer, hvor der inviteres publikum. Derudover fortæller de enkelte medlemmer enten hver for sig
eller i mindre grupper på skoler, biblioteker, i foreninger, sognehuse og mange andre steder, hvor der måtte efterspørges en god fortælling.
Gruppen kan kontaktes gennem Vestjyske Fortællespor eller på mail til

kontaktperson Else Christensen elseogbruno@gmail.com

ODINS RAVNE er en forening af fortælleglade mennesker i Vestsjælland. Vi mødes engang om måneden og fortæller og lytter.
Vi fortæller alt: selvoplevede historier – eventyr – sagn –  myter – skrøner – genfortællinger fra verdenslitteraturen. Vi fortæller både for børn og voksne.
Vi tager med glæde ud til en fortælleaften/-eftermiddag på biblioteker, i foreninger, institutioner, klubber og museer.
Se en nærmere præsentation af os på www.odinsravne.dk

 

ROSKILDE FORTÆLLERLAUG er stiftet i efteråret 2006 og har omkring 15 medlemmer, fortrinsvis lokale fortællere.
Efter vedtægten er foreningens formål følgende:
1. at medvirke til at den mundtlige fortælling bliver en levende og synlig del af kulturen i roskilde kommune
2. på tværs af kulturskel at give kendskab til den danske kulturs og andre kulturers fortælletraditioner
3. at arbejde for at skabe rum og rammer for mødet mellem fortæller og publikum, blandt andet ved offentlige og private arrangementer
4. at samarbejde med andre fortællekredse eller foreninger om at lave fælles kurser og arrangementer
Læs mere her: www.roskildefortaellerlaug.dk

 

VESTJYLLANDS HØJSKOLE er en almen højskole med mange kreative fag. Fortællingen er en fast del af elevernes dagligdag, men vi er også grundlægger af Danmarks første fortælleskole under titlen: “Myte, dans, ritual” med fortællingen som det faste omdrejningspunkt. Brita Haugen leder uddannelsen sammen med skolens lærer Michael Kierkegaard og fortæller Katrine Faber. Uddannelsen strækker sig over 2 år med 3 uge-kurser og 1 weekend-kursus om året.

Vi mener, fortællinger er det, der binder os sammen, inspirerer og udfordrer vores idé om verden og om os selv. De fortællinger, du hører, er lige så vigtige, som de gener du har fået.
En række af Skandinaviens bedste professionelle fortællere har gået på skolen. På fortælle-festivaler finder du altid mange fortællere, som har fået deres grundlag her. Det er vi stolte af.
Læs mere på www.vestjyllandshojskole.dk

 

Nordkystfortællerne: har til formål at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling i Nordsjælland.
Som medlemmer optages fortællere og personer, som kan støtte foreningens formål og evt. yde en praktisk indsats ved afholdelse af fortællearrangementer. I vinterhalvåret holder Nordkystfortællerne fortællecafé en gang hver måned i Kultur-Foyeren i Tisvilde Bio. Det foregår altid en torsdag klokken 20:00-22:00, mens der spilles film i biografsalen. Hver gang kan man høre nogle af gruppens medlemmer fortælle historier enten alene eller sammen med gæstefortællere. Læs mere på www.nordkystfortaellerne.dk

Ry Fortællekreds (51 medl.)

Viborg Fortællekreds

Måle Fortælleteater

Fortællegruppen Limfjordsteatret