Fortællere i Danmark, generalforsamling 2015   

Formandens beretning 2015-16

FIDA´s bestyrelse har i det forgangne år arbejdet på at bygge bro og styrke muligheden for samarbejde mellem de danske fortællere. Samtidigt har vi haft fokus på at udbrede kendskabet til FIDA både i Danmark og internationalt.

Det nationale arbejde:

I december fik FIDAs medlemmer en helt ny hjemmeside i julegave. Siden har været undervejs i et godt stykke tid, så det var en glad og stolt bestyrelse, der kunne præsentere en – næsten – færdig hjemmeside med et mere professionelt look, bl.a. med en flot kalenderfunktion på forsiden. Der mangler stadig finpudsning og siden har haft en del ”børnesygdomme”, men det forventes at komme på plads i løbet af 2016.

FIDA har fået kontor og postadresse i Frivilligcentret Odense. Formanden har haft sin gang på kontoret om onsdagen, de dage hvor betalt arbejde ikke har spændt ben for det frivillige formandsarbejde.

Vi har for tredje år i træk fejret Fortællingens Dag d. 24. januar med en masse arrangementer og omtale rundt om i hele landet. Se nærmere om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside. Gruppen som organiserer dagen består af Anna Grethe Bech, Maria Junghans og Chanet Deleuran.

Hver måned siden januar 2014 en ny dansk fortæller blevet portrætteret som Månedens Fortæller organiseret af en medlemsgruppe, der lige nu består af Mariane Josefsen, Johannes Thomsen og Aske Ebbesen. Der er stor interesse for månedens fortæller; d. 15. i hver måned, når fortælleren afsløres, stiger besøgene på hjemmesiden voldsomt. Alle fortællere kan (gen)ses på hjemmesiden.

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at der skulle arbejdes på at få FIDA med til Kulturmøde Mors. Formanden tog på lynbesøg på Kulturmødet i august 2015, hvor både Jens Peter Madsen, Limfjordsteatrets Fortællekreds og Fortællegalleriet Holstebro glimrede med deres tilstedeværelse. Formanden har siden flere gange haft kontakt til chefkonsulent Niels Otto Degn fra Morsø Kommune med henblik på at få FIDA repræsenteret i fx paneldebatter i Kulturmødet Mors 2016. Der er endnu ikke indgået nogle konkrete aftaler, men der er stor interesse for idéen og dialogen kører stadig.

Formanden har repræsenteret FIDA til Kulturstyrelsens Årsmøde 2015 i Nyborg, hvor der blev skabt nye netværksmuligheder, FIDA var repræsenteret på Vestjyllands Højskole til diskusssion af Fortælleakademi, og derudover er FIDA repræsenteret på Stemmens Dag, d. 16. April 2016 i Runde Taarn, København.

Bestyrelsen har taget hul på en planlagt FIDA-tour rundt i det danske fortællelandskab og lagde ud med et hyggeligt efterårsbesøg hos Holstebro Fortællegalleri, hvor bl.a. Vestjyllands Fortællere bød hjerteligt velkommen. En pressemeddelelse i den lokale avis havde annonceret bestyrelsens besøg, og der var tid til både fortælling og netværkspleje. Det er planen, at den nye bestyrelse skal rundt til flere steder i løbet af det næste års tid for at få en udvidet kontakt til medlemmer og de forskellige formænd for vores medlemsforeninger.

FIDA internt:

 1. 24. oktober 2015 blev der for første gang afholdt et medlemsseminar i København. Medlemsseminaret var godt besøgt, og der var deltagere fra hele landet. Besttellers lagde hus til og fortalte om deres fortællescene. Derefter blev der fortalt om andre fortællescener og –initiativer under titlen ”Øst-Vest-hjemme-bedst?” til stor inspiration for de andre fortællere. Der var oplæg af Ingrid Hvass fra Holstebro Fortællegalleri, Connie Nordholt (Lytteriet, Århus) Eva Elleskov (Fanø Fortællefestival) Anna Grethe Bech, (Løves café, Østjyllands Fortællere), Esther Rützou (Faaborg Sommerfortællescene) og Maria Junghans (Story Slam Odense). Efter frokost var der herligt gang i deltagerne, der aktivt kastede sig ud i en improvisationsworkshop dygtigt og underholdende ledet af Pernille Stockfleth og Aske Ebbesen. Der var selvfølgelig også tid til at netværke og hygge sig.

Der har været et første møde i den Professionelle gruppe. Esther Rützou, Pernille Stockfleth og Aske Ebbesen stod for et udkast til adgangskriterier. Fælles for de professionelle fortællere, der alle har fortællingen som profession, er at de gerne vil samarbejde og vidensdele. Den geografiske afstand i mellem fortællerne er en udfordring, men vi håber, at der kommer flere konstruktive møder fremover.

Skolegruppen, med Pia Sigmund som tovholder, har lagt en ihærdig indsats bl.a. med databasearbejde og indsamling af artikler om fortælling og tog i efteråret mod en invitation fra Lis Tolstrup, leder af Ollerup Friskolearkiv, til en rundvisning og møde. Formanden var med, og man enedes om et forsøg på en fælles indsats i forhold til at få fokus på forskning på fortælleområdet. Det blev til en skriftlig henvendelse til radioprogrammet ”Hjernekassen”, der kvitterede med et høfligt standardsvar om, at vores til emne var lagt i bunken af interessante idéer. Skolegruppen er p.t. gået i dvale. Der afventes et godt tidspunkt og friske kræfter til at kunne genoptage arbejdet.

Internationalt samarbejde:

FIDA arrangerer, i samarbejde med Ry Højskole, Nordisk Fortælleseminar 2016. Seminaret går på skift mellem de nordiske lande, og som sædvanlig er det i uge 30. I år fra søndag d. 24. til lørdag d. 30. juli. I efteråret 2015 lagde bestyrelsen sig i selen for at finde kursusholdere og er glade og stolte af at kunne præsentere: Katrine Faber (DK), André Andersen (DK), Niall de Burca (IE), Torgrim Mellum Stene (NO), Maria Arnadottir (SE) og Brian Hansen (DK). Læs mere her: www.ryhojskole.dk/sommerkurser/nordisk-fortaelleseminar Da indholdet var på plads, gav bestyrelsen rorpinden videre til Annemarie Krarup og Anna Grete Bech, der står som tovholdere på selve ugen.

Som et led i det nordiske samarbejde, var FIDA´s formand inviteret til et møde i Malmø, hvor foreningerne i de nordiske lande ville forsøge at skabe et tættere samarbejde. I fællesskab med repræsentanter fra vores nordiske søsterforeninger BNS - Berättarnätet Sverige, NOFF - Norsk Fortellerforum og Samova Storytelling, Finland blev der lavet en fælles ansøgning til Nordisk Kulturråds OPSTART pulje til et projekt på tværs af landene med bl.a. en fælles nordisk fortælledatabase. Desværre har vi fået afslag på ansøgningen. De forskellige landes foreninger var meget opsatte på projektet, men nu lægger de økonomiske muligheder en dæmper på aktiviteten. Vi håber at kunne genoptage arbejdet, når mulighed byder sig.

Det blev på sidste GF besluttet at hæve medlemsgebyret for at sikre, at FIDA-kunne blive repræsenteret i FEST 2016 (The Federation of European Storytelling), der er et europæisk netværk for nationale fortælleorganisationer, -foreninger og festivaler.  Bestyrelsen har besluttet at lade formanden repræsentere FIDA på dette års FEST i starten af juni i Paris.

 

Kommende opgaver:

 • FIDA står for afviklingen Nordisk Fortælleseminar 2016 i samarbejde med Ry Højskole.
 • Vores nye hjemmeside skal finpudses, og der skal bl.a. lægges flere billeder ind.
 • Kalenderen. Alle bedes fortsat bidrage til at få lagt alle deres fortælle arrangementer ind, så vi kan synliggøre fortællingen i Danmark.
 • Der skal laves en professionelt udseende brochure.
 • Vi fortsætter arbejdet på at blive repræsenteret på Kulturmøde Mors.
 • I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte den påbegyndte FIDA-tour rundt til landets fortællekredse- og steder.
 • Vi vil arbejde på at skaffe (og/eller systematisere) danske kontakter til internationale fortællefestivaler og styrke internationale kontakter. Som et led i dette sendes formanden til FEST i Paris i juni.

 

Kari Brinch,

Formand for Fortællere i Danmark,
Lørdag d. 19. marts 2015

Fortællere i Danmark, generalforsamling 2015

Formandens beretning 2014-15

I FIDA arbejder vi både på de indre og de ydre linjer.
Indadtil for at styrke fortællernes muligheder og udadtil for at gøre opmærksom på fortællingen og os som fortællere.

Udadtil har ”Fortællere i Danmark” i sin levetid sat flere frø ud i den danske kulturhave:

Vi har for andet år i træk fejret Fortællingens Dag d. 24. januar med en masse arrangementer og omtale rundt om i hele landet. Se nærmere om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside. Gruppen som organiserer dagen består af Anna Grethe Bech, Maria Junghans og Chanet Deleuran.

Hver måned siden januar 2014 en ny dansk fortæller blevet portrætteret som Månedens Fortæller organiseret af en medlemsgruppe: Ingrid Hvas, Dorte Futtrup og Troels Kirk Ejsing. Der er stor interesse for månedens fortæller; d. 15. i hver måned, når fortælleren afsløres, stiger besøgene på hjemmesiden voldsomt. Alle fortællere kan (gen)ses på hjemmesiden.

Formanden har skrevet et brev til kulturministeren om fortællernes rolle i det danske kulturlandskab og om vores situation.
Brevene kan se på vores hjemmeside under ”Bestyrelsens arbejde”, ”Kulturministeriet om FIDA”.

Indadtil har der været forskellige arrangementer og initiativer:

d. 1. november 2014 afholdt vi et medlemsseminar i Odense med 19 deltagende medlemmer.

Vi fik først ”En historie om penge” – et meget inspirerende oplæg om fundraising ved fundraiser Kim Skytte.
Desuden udbød vi tre workshops for medlemmerne: 1. Lav dine egne fortællinger (Esther Rützou), 2. spring ud som professionel (Kari Brinch) og 3. stemmen i fortællingen (Annemarie Krarup).
Der var også tid til at netværke og hygge sig.

Der er blevet oprettet en Professionel gruppe i foreningen, og medlemmerne er begyndt at melde sig ind.
Esther Rützou, Pernille Stockfleth og Aske Ebbesen står for gruppen.

Vi har nu fået KONTORLOKALER i Odense. Der er planer om at organisere frivillige og /eller praktikanter, som kan hjælpe os med forskellige arbejdsopgaver. Den nye bestyrelse vil efter generalforsamlingen komme med nærmere information.

Vi har endnu engang søgt kulturministeriet om en refusionsordning, men desværre fik vi afslag igen.

Foreningen har – takket være kasserere Esther Rützous utrættelige indsats – fået tilmeldt os betalingsservice. Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig, så vi undgår bøvlet med at sende rykkere ud.

Internationalt samarbejde:

 1. Vi sendte Esther Rützou til den Europæiske fortællesamarbejde FEST i Sverige. Hun skriver:
  FEST er en europæisk fortælleorganisation, som hvert år afholder et seminar et sted i Europa. I 2014 var det i Sverige, hvor jeg deltog som repræsentant for Danmark.
  At deltage i disse seminarer er først og fremmest en meget stor oplevelse for den, der deltager. Ånden flyver højt i de dage, seminaret varer.
  Men det er også en mulighed for at knytte internationale kontakter, for at få et indtryk af, hvordan fortællemiljøet i andre lande er, og for at få inspiration til, hvordan man selv kan bruge fortælling her hjemme i Danmark. F.eks. fik jeg nogle gode samtaler med en østrigsk fortæller, som bruge fortælling i forbindelse med ældre og demente.
  I år foregår FEST-seminaret i Grækenland midt i juli måned. Det bliver desværre meget dyrt at deltage, og derfor vil vi ikke sende en repræsentant i år. Vi er - stadig - kun en ret lille og fattig forening. Men vi fortsætter som medlemmer af FEST-sammenslutningen, og vi håber at kunne deltage med en eller flere repræsentanter næste år.
 2. Den Nordiske ungdomslejr i juni 2014 i Ljungby var en stor succes med deltagelse af unge fra alle de nordiske lande.
  Den gentages i år.

Kommende opgaver:

FIDAs bestyrelse og forhåbentlig en arbejdsgruppe er med til at arrangere Nordisk Fortælleseminar 2016 i samarbejde med Ry Højskole.

Vores nye hjemmeside er i fuld gang med at blive gjort færdig og skal snart sendes ud i verden.

Kalenderen. Alle bedes bidrage til at få lagt deres arrangementer ind, så vi kan vise, at der er masser af fortælling i dette land.

Vi vil gerne skaffe (og / eller systematisere) danske kontakter til internationale fortællefestivaler og styrke internationale kontakter.

I det kommende år vil bestyrelsen tage kontakt til vores medlemsforeninger, og således arbejde for at få en udvidet kontakt til medlemmer og de forskellige formænd for vores medlemsforeninger.
Planen er at holde lokale møder rundt om i landet – gerne kombineret med fortælling.

Annemarie Krarup,

Formand for Fortællere i Danmark,
Lørdag d. 7. marts 2015