Generalforsamling


Odense

Formand, sekretær og kasserer vælges for to år af gangen, suppleanter for ét år. Det er muligt at indtræde i bestyrelsen ved at opstille til valg på de årlige Generalforsamlinger, der bliver afholdt i marts i Odense.